Mathemetics and Humanities


诗三首 全文 下载PDF


-- 丘成桐


破阵子


眼底依然兰国,
心中已系黄河。
金盏随风骄阳下,
绿杨拂水画船过,
圆明赏黑鹅。

水木清华未老,
筹思砥砺精磨。
降帐故园东展翅,
壮怀慷慨友情多,
今日意如何?

注:去年夏天,到荷兰贺路安加【路安加是清华数学中心的Eduard J. N. Looijenga教授的中文名。——编者注】教授荣休,并至清华任教,路教授乃一代宗师,余以为路教授此次来华,将有大造于祖国也,遂作此词贺之。


八声甘州


对乾陵无语悼则天, 业功盖千秋。
看两山迢递,碑文剥落,思绪悠悠。
可恨三郎老去,胡掠九州愁。
留得斜阳暮,断瓦残楼。

怅念汉唐渺远,问中兴何日,共庆金瓯。
想英雄无觅,何事苦勾留。
展书篇,空房凝望, 叹甚时霜染少年头。
却回首,名山料理,沧海归鸥。

注:去年秋,与绍远、萧子和辛子共访老友江泽林于古都西安,路上与诸子讨论西汉武帝之文章诗作,余极力推崇,诸子以为夸大其辞,余感于汉唐伟业,今人竟已遗忘!憾何如之。

忆昔凭吊唐高宗与武则天之乾陵。感其雄伟,叹历代史家未予则天伟业之公正评价,遂作此词。


卜算子


岁岁觅梧桐,
梦觉心难静。
问学研筹乐此生,
留取雪泥影。

尘俗尚何求,
大道谁能省?
行遍天涯觅芷兰,
莫负春衫冷。

注:今岁回京途中,读东坡词,又忆丘迟书:见故国之旗鼓,感平生于畴日。 有感于怀,遂填此词。


二零一四年五月


<--- 返回目录  购买本辑 --->


第16辑:数学与生活

主编:丘成桐;刘克峰;杨乐;季理真
副主编:徐浩
出版时间:2015-03

本辑妙趣横生、内容丰富,通过多个栏目讲述数学与日常生活密切 相关的方方面面 —— 数学与音乐、数学与医学、数学与博彩、数学与文 学、数学与艺术,十分适合中学教师、学生、大学生和数学爱好者阅读。 我们期望本丛书能受到广大学生、教师和学者的关注和欢迎,期待 读者对办好本丛书提出建议,更希望丛书能成为大家的良师益友。